Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trường THPT Bắc Đông Quan, một cộng đồng học tập trực tuyến để thành thạo các kỹ năng trong thế giới thực. Trang web và dịch vụ của Kiến thức quanh ta bao gồm (không giới hạn) tất cả các trang web, ứng dụng di động và các thuộc tính tương tác khác mà thông qua đó dịch vụ được phân phối (gọi chung là “Dịch vụ”) được sở hữu, vận hành và phân phối bởi Kiến thức quanh ta một công ty của Kiến thức quanh ta (gọi tắt trong Điều khoản sử dụng này là “Kiến thức quanh ta” hoặc “chúng tôi” và thông qua các từ tương tự như “chúng tôi”, “của chúng tôi”, v.v.). Bằng cách truy cập bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được mô tả bên dưới (“các Điều khoản Dịch vụ này”), các điều khoản và điều kiện trong chính sách bảo mật của chúng tôi (“Chính sách quyền riêng tư”) và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác do chúng tôi công bố trên Dịch vụ (gọi chung là “Tài liệu điều chỉnh”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm cả những người dùng chỉ đơn giản là xem nội dung có sẵn qua Dịch vụ và những người dùng đã đăng ký làm thành viên của Kiến thức quanh ta. Nếu bạn là doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mua Kiến thức quanh ta for Teams, việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn cũng phải tuân theo Thỏa thuận dịch vụ chính có tại https://thpt-bacdongquan-thaibinh.edu.vn/

Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào. Bằng cách truy cập Dịch vụ bất kỳ lúc nào sau những sửa đổi đó, bạn đồng ý với những sửa đổi đó. Điều khoản dịch vụ này được sửa đổi lần cuối kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2022.