LỊCH CÔNG TÁC TUÂN 2 TỪ NGÀY 26/8 ĐẾN NGÀY 31/8/2019

THỨ / NGÀY SÁNG CHIỀU
HAI- 26/8
(Thầy Đức)
- 7H30: Chào cờ
 
 
BA- 27/8
(Đc Đức+ Dung
  14h: ĐH chi đoàn GV
TƯ- 28/8
(Đc Tiến+ Độ)
  14h: ĐH các chi đoàn k11,12
NĂM- 29/8
(Đc Tiến+ L.Anh)
   
SÁU-30/8
(Đc Tuấn+ L.Anh)
7h30: ĐH Đoàn trường
(toàn trường nghỉ học)
 
BẨY- 31/8
(Đc Tuấn+ Hồng)
   
CN- 1/9