Trang nhất » Tin Tức » HỘI TRƯỜNG 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẶNG QUÀ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1967-2017 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/201

Thứ tư - 06/12/2017 16:39
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẶNG QUÀ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1967-2017 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/201

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TẶNG QUÀ NHÀ TRƯỜNG NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1967-2017 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/201

Danh sách này đã được cập nhật tính đến ngày 25/11/2017
STT Ngày/tháng/
năm
Tên địa chỉ/cá nhân Số tiền tặng Tiền mặt Chuyển khoản Hiện vật Ghi chú
1 25/12/2016 GĐ anh Bùi Văn Dũng - Đông sơn - TB 20 000 000 x      
2 09/01/2017 Cựu HS lớp I, khóa 1986-1989 10 000 000 x      
3 09/01/2017 HS Bùi Thanh Lam - Lớp K, Khóa 1997-2000 10 000 000   x    
4 12/03/2017 Cựu học sinh Khóa 1994-1997       2 cây phượng (=18.000.000)
5 24/03/2017 HS Lê Khắc Sơn - Lớp K - Khóa 1992-1995 10 000 000   x    
6 12/04/2017 HS Nguyễn Trọng Bằng - Lớp K- Khóa 1992-1995 10 000 000   x    
7 30/04/2017 Cựu HS khóa 1984-1987 30 000 000 x   Bức tranh đồng  
8 14/05/2017 Anh Nguyễn Bá Khiết ( Số 439/72 Đường số 10 - Phường 8 – Gò  Vấp - TP Hồ Chí Minh) 3 000 000 x      
9 14/05/2017 Anh Trần Văn Ngôn - Khóa 1977-1980 - Quận 2 - TP Hồ
Chí Minh.
10 000 000 x      
10 14/05/2017  Anh Đào Mạnh Tường - Khóa 1986-1989 - Đường Võ Văn
Kiệt - TP Cần Thơ.
2 000 000 x      
11 14/05/2017 Anh Bùi Ngọc Chình - Khóa 1982-1985 - Số nhà 949 - Phạm Văn Bành - Phường 12 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh 2 000 000 x      
12 14/05/2017 Anh Mai Hoàng Vũ - Khóa 1982-1985 - Số 334/ Thống Nhất - Phường 16 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh 1 000 000 x      
13 14/05/2017 Anh Vũ Khắc Tiệp - Khóa 1977-1980 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh 1 000 000 x      
14 14/05/2017 Chị Nguyễn Thị Thúy 86-89       x  
15 14/05/2017 Anh Bùi Văn Quyết - HS 12G - Khóa 1986-1989 - Tập đoàn giày Thái Bình - TP Hồ Chí Minh 10 000 000 x      
16 14/05/2017 Anh Bùi Đức Hạnh - HS 12B - Khóa 1982-1985 3 000 000 x      
17 14/05/2017 Chị Trần Thị Huệ - Khóa 1982-1985 500 000 x      
18 14/05/2017 Anh Nguyễn Hữu Hưng - Khóa 1985-1988 - Số 1225/19C -
Đường Huỳnh Tấn Phát - Phường Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh
1 000 000 x      
19 14/05/2017 Anh Nguyễn Năng Toàn - Khóa 1987-1990 - Số 280/F31 - Đường Lương Đình Của - An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh 20 000 000 x      
20 15/07/2017 Cựu học sinh Khóa 1994-1997 50 000 000 x      
21 15/07/2017 Cựu học sinh Lớp I khóa 2002-2005       2 cây phượng tím  
22 31/07/2017 Cựu học sinh lớp A khóa 1989-1992 10 000 000 x      
23 15/09/2017 Anh Bùi Duy Dũng - Cựu HS lớp 12I niên khóa 2002-2005       Ti vi, loa, ampli 60 000 000
24 16/09/2017 Anh Bùi Duy Dũng - Cựu HS lớp 12I niên khóa 2002-2005       1 cây phượng  
25 30/09/2017 Cựu HS Nguyễn Văn Long - Lớp H khóa 1991-1994 5 000 000   x    
26 09/10/2017 Tập thể lớp D - Niên khóa 2002-2005 6 000 000 x      
27 12/10/2017 Tập thể lớp 12C - Niên khóa 1999-2002 5 000 000 x      
28 12/10/2017 Anh Lại Minh Tiến - Lớp H khóa 1991-1994 5 000 000   x    
29 15/10/2017 Anh Lại Văn Sơn - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Hương Sơn 5 000 000 x      
30 15/10/2017 Anh Nguyễn Văn Báu - Cựu HS khóa 1986-1989 5 000 000 x      
31 15/10/2017 Anh Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV
Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình (Cựu HS khóa 1986-1989)
5 000 000 x      
32 15/10/2017 Anh Bùi Đức Đảng - Giám đốc Công ty CP may xuất khẩu Đại Đồng 20 000 000 x      
33 15/10/2017 Anh Phạm Xuân Huy - Lớp A10 Khóa 2007-2010 2 000 000   x    
34 16/10/2017 Anh Bùi Văn Thạnh - Phó Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh
CA Tỉnh Thái Bình - Cựu HS khóa 2002-2005
10 000 000 x      
35 21/10/2017 8 cựu HS khu vực TP Thái Bình (Anh Bách- Trưởng đoàn)       5 bộ máy vi tính  
36 30/10/2017 C.ty TNHH xây dựng Trường Doan - Đông La - ĐH 2 000 000 x      
37 31/10/2017 C.ty xây dựng Thành Đạt - Đông La - Đông Hưng 5 000 000 x      
38 03/11/2017 Công ty TNHH số 9 - Nguyên Xá - ĐH - TB 5 000 000 x      
39 06/11/2017 Anh Nguyễn Huy Cảnh - Cựu HS khóa 1996-1999 -
Công ty G8 Nguyên Xá
5 000 000 x      
40 08/11/2017 Anh Bùi Thọ Uẩn - Lớp B Khóa 1984-1987 5 000 000   x    
41 10/11/2017 Cựu HS khóa 1993-1996 20 000 000 x      
42 10/11/2017 Cựu HS khóa 1995-1998 40 000 000 x      
43 10/11/2017 Cựu HS khóa 1970-1973       2 cây vạn tuế  
44 11/11/2017 Chị Nguyễn Thị Tính - Cựu HS 1979-1982-
Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên
5 000 000 x      
45 13/11/2017 Anh Nguyễn Việt Nghệ - Lớp H - Khóa 1980-1983 20 000 000   x    
46 13/11/2017 Cựu HS khóa 1985-1988 40 000 000 x      
47 13/11/2017 Tập thể lớp A- Khóa 1987-1990 50 000 000 x      
48 14/11/2017 Anh Phạm Văn Năm - Cựu HS 20 000 000   x    
49 14/11/2017 Tập thể lớp A- Khóa 1999-2002 10 000 000   x 1 cây xoài  
50 16/11/2017 Tập thể lớp 12I- Khóa 2001-2004       5 bộ ghế đá  
51 17/11/2017 Tập thể lớp G - Khóa 1982-1985 10 000 000 x      
52 17/11/2017 Cựu HS lớp N - Khóa 2002-2005 5 000 000   x    
53 22/11/2017 Cựu HS lớp E - Khóa 2000-2003 3 000 000   x    
54 25/11/2017 Cựu HS Khóa 1982-1985 22 000 000 x      
55 25/11/2017 Cựu HS Trần Thị Bích Vân - HS khóa 1986-1989 5 000 000 x      
56 18-19/11/2017 Cựu HS lớp G - Khóa 1994-1997 5 000 000        
57 18-19/11/2017 Công ty Đào tạo CN Hà Nội 2 000 000        
58 18-19/11/2017 Lớp 12I - Khóa 1988-1991 10 000 000        
59 18-19/11/2017 Tập thể lớp 10B - Khóa 1974-1977 1 000 000        
60 18-19/11/2017 Khóa 3- 1969-1972 5 000 000     Trống đồng  
61 18-19/11/2017 Lớp 12K- Khóa 1998 - 2001 2 000 000        
62 18-19/11/2017 Lớp 10D - Khóa 1971-1974 1 000 000        
63 18-19/11/2017 Điện lực Đông Hưng 500 000        
64 18-19/11/2017 Lớp B - Khóa 1999-2002       01 Máy chiếu  
65 18-19/11/2017 Đảng ủy - HDND - UBND xã Đông các 1 000 000        
66 18-19/11/2017 Khóa 1995-1998 1 000 000        
67 18-19/11/2017 Lớp 12B - Khóa 1981-1984 5 000 000        
68 18-19/11/2017 Lớp 12E - Khóa 2000-2003 5 000 000        
69 18-19/11/2017 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh 500 000        
70 18-19/11/2017 Giáo viên cũ Vũ Thị Hoa, Ngô Thị Phương, Phạm Hải Yến 600 000        
71 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 1992-1995 50 000 000        
72 18-19/11/2017 Trường THPT Nguyễn Trãi 500 000        
73 18-19/11/2017 Lớp G - Khóa 2001-2004 10 000 000        
74 18-19/11/2017 Trường THPT Bắc Duyên Hà, Hưng Nhân, Đông Hưng Hà 1 500 000        
75 18-19/11/2017 Trường THPT Phụ Dực 500 000        
76 18-19/11/2017 Tập thể lớp 12A4 - Khóa 2011-2014       Bức tranh  
77 18-19/11/2017 Tập thể lớp 12A - Khóa 2000-2003 1 000 000        
78 18-19/11/2017 Tập thể lớp 12D - Khóa 1983-1986       Trống đồng  
79 18-19/11/2017 Tập thể lớp B2 - Khóa 2001-2004 3 000 000        
80 18-19/11/2017 Cựu HS lớp A - Khóa 2001-2004 2 000 000        
81 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12K - Khóa 1999-2002 5 000 000        
82 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12B - Khóa 1998-2001 2 000 000        
83 18-19/11/2017 Giáo viên cũ trường THPT Lê Quý Đôn 500 000        
84 18-19/11/2017 Cựu HS Khóa 1970-1973 5 000 000        
85 18-19/11/2017 Cựu HS lớp B1- Khóa 1996-1999 2 000 000        
86 18-19/11/2017 Nhà báo Lã Quý Hưng- Cựu HS Bắc Đông Quan 1 000 000        
87 18-19/11/2017 PGS.TS Vũ Thị Minh - Cựu HS lớp E- Khóa 1978-1981 3 000 000        
88 18-19/11/2017 Công ty TNHH Hoa Việt 10 000 000        
89 18-19/11/2017 Chi cục Thông kê huyện Đông Hưng       Bức tranh  
90 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12E - Khóa 1998-2001 5 000 000     Bức tranh  
91 18-19/11/2017 Tập thể lớp 12B2 - Khóa 1999-2002 1 000 000        
92 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 02 (1968-1971) 10 000 000     Bức tranh  
93 18-19/11/2017 Công ty TNHH may Bình minh 5 000 000        
94 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12G - Khóa 1999-2002 5 000 000        
95 18-19/11/2017 Hội cựu giáo chức BĐQ 1 000 000        
96 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12E - Khóa 1986-1989 2 000 000        
97 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12B - Khóa 1986-1989 3 000 000        
98 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12G - Khóa 1986-1989 2 000 000        
99 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 1986-1989 3 000 000        
100 18-19/11/2017 Lớp 10D - 11D 2 000 000        
101 18-19/11/2017 Trường ĐH SP HN 2 1 000 000        
102 18-19/11/2017 Công ty Bảo việt 500 000        
103 18-19/11/2017 Ngân hàng CSXH Huyện ĐH 300 000        
104 18-19/11/2017 Trường THPT Mê Linh 1 000 000        
105 18-19/11/2017 Công ty nước uống Today 1 000 000        
106 18-19/11/2017 Công ty sách và thiết bị trường học Thái Bình 500 000        
107 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 1 - 1967-1970 6 400 000     2 Bức tranh  
108 18-19/11/2017 Cựu HS Hà nội 1973-1976 50 000 000        
109 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 1971-1974 5 000 000      Bức tranh  
110 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12G - Khóa 1998-2001 2 000 000        
111 18-19/11/2017 Hội Khuyến học Tỉnh Thái bình 300 000        
112 18-19/11/2017 Hội Doanh nghiệp Huyện ĐH 1 000 000        
113 18-19/11/2017 Ban nội chính tỉnh ủy Thái bình 500 000        
114 18-19/11/2017 Cựu HS lớp A2 - Khóa 2007-2010 3 000 000        
115 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 1998-2001 5 000 000        
116 18-19/11/2017 Công đoàn + Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp +
Trung tâm giáo dục Đông Hưng
1 500 000        
117 18-19/11/2017 Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phong châu, Phú châu,
 Nguyên xá, Trọng quan
2 000 000        
118 18-19/11/2017 Công an huyện Đông hưng 500 000        
119 18-19/11/2017 Ban Chỉ huy quân sự Huyện ĐH 200 000        
120 18-19/11/2017 Tòa án nhân dân Huyện ĐH 200 000        
121 18-19/11/2017 Cựu HS lớp I - Khóa 1977-1980 2 000 000        
122 18-19/11/2017 Công ty kinh doanh VNPT 500 000        
123 18-19/11/2017 Trung tâm sách và thiết bị trường học Đông hưng 1 000 000        
124 18-19/11/2017 Ông Vũ Công Hoàng - Trưởng phòng kinh tế hợp tác -
Cựu HS khóa 1980-1983
500 000        
125 18-19/11/2017 Ông Phạm Văn Tranh- Lớp 12H - Khóa 1980-1983 2 000 000        
126 18-19/11/2017 Công ty may Đại An 3 000 000        
127 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12B - Khóa 1979-1982 1 000 000        
128 18-19/11/2017 Cựu HS Khóa 1994-1997 2 000 000        
129 18-19/11/2017 Cựu HS lớp I - Khóa 1989-1992 1 000 000        
130 18-19/11/2017 Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh ĐH 1 000 000        
131 18-19/11/2017 Cựu HS Quân ( Khóa 1987-1990) + Thắm (Khóa 1988-1991) 1 000 000        
132 18-19/11/2017 Cựu HS Khóa 1982-1985 17 500 000        
133 18-19/11/2017 Cựu HS Khóa 1987-1990 500 000        
134 18-19/11/2017 Cựu HS lớp C + Lớp G + Lớp H - Khóa 1987-1990 7 500 000        
135 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12E - Khóa 1980-1983 5 000 000        
136 18-19/11/2017 Cựu HS Lại Đức Trí 5 000 000        
137 18-19/11/2017 HĐND - UBND- Ban chỉ huy Đảng ủy mặt trận tổ quốc xã Phú Lương 500 000        
138 18-19/11/2017 Đảng ủy - HDĐND Liên Giang 500 000        
139 18-19/11/2017 Trường THPT Diền Điền 500 000        
140 18-19/11/2017 Hội người mù Huyện Đông Hưng 300 000        
141 18-19/11/2017 Đoàn Thanh niên CS HCM các trường THPT Huyện Đông Hưng 1 000 000        
142 18-19/11/2017 Cựu HS lớp A5 - Khóa 2013-2016        Bức tranh  
143 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 10D - Khóa 1974-1977 3 000 000        
144 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12H - Khóa 1986-1989 1 000 000        
145 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12B - Khóa 1983-1986 2 000 000        
146 18-19/11/2017 Cựu HS Nguyễn Minh Tâm + Vũ. N. Diệp (12E - Khóa 1983-1986) 2 000 000        
147 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12I - Khóa 1997-2000 2 000 000        
148 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12K - Khóa 1997-2000 2 000 000        
149 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12B - Khóa 2002-2005 2 000 000        
150 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 1991-1994 50 000 000        
151 18-19/11/2017 Cựu HS lớp A - Khóa 2004-2007 3 000 000        
152 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12I - Khóa 1983-1986 500 000      Bức tranh  
153 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 2000-2003 2 000 000        
154 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12G - Khóa 1985-1988 1 000 000        
155 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12D - Khóa 1988-1991 5 000 000        
156 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 1989-1992 2 000 000        
157 18-19/11/2017 Vũ Hồng Lĩnh - Khóa 1981-1984 1 000 000        
158 18-19/11/2017 Trường THPT Lý Bôn 500 000        
159 18-19/11/2017 Đoàn Giáo sinh thực tập SP 2 500 000        
160 18-19/11/2017 Trường Tiểu học + Trung học cơ sở Đông La 500 000        
161 18-19/11/2017 Các trường THPT Huyện tiền hải (Tây Tiền Hải + Hoàng Văn Thái + Đông Tiền Hải + Nam Tiền Hải) 1 800 000        
162 18-19/11/2017 Trường THPT Chu Văn An 1 000 000        
163 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12D - Khóa 1989-1992 10 000 000        
164 18-19/11/2017 Trường THPT Nam Đông Quan + Công đoàn trường Nam Đông Quan 1 300 000        
165 18-19/11/2017 Bảo hiểm xã hội Huyện Đông Hưng 200 000        
166 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 10A - Khóa 1974-1977 5 000 000        
167 18-19/11/2017 Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện Đông Hưng 5 000 000        
168 18-19/11/2017 Trường THPT Bình Thanh 500 000        
169 18-19/11/2017 Sở Tài chính Tỉnh Thái Bình 300 000        
170 18-19/11/2017 Công ty xây dựng TNHH Hương Sơn 500 000        
171 18-19/11/2017 Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 1 000 000        
172 18-19/11/2017 Lớp 12A -Khóa 1980-1983 3 000 000        
173 18-19/11/2017 Hội Cha mẹ HS Trường THPT Bắc Đông Quan (Lớp 11A5, 11A6,11A14) 600 000        
174 18-19/11/2017 Công ty máy tính Anh Huy 500 000        
175 18-19/11/2017 Trường THCS Phạm Huy Quang 500 000        
176 18-19/11/2017 Sở Y tế Thái Bình 300 000        
177 18-19/11/2017 Trường mầm non Liên Cơ + Tiểu học thị trấn ĐH +
 Trung học cơ sở Hợp Hưng+ Trường Tiểu học và Trung Học Nguyên Xá
1 000 000        
178 18-19/11/2017 Đài Truyền thanh truyền hình ĐH 300 000        
179 18-19/11/2017 Hội Nông Dân + Hội CCB + Hội Phụ nữ Huyện ĐH 800 000        
180 18-19/11/2017 Ngân hành TMCP Đầu tư và phát triển VN - Phòng Giao dịch ĐH 500 000        
181 18-19/11/2017 Tập thể lớp C - Khóa 1980-1983 10 000 000        
182 18-19/11/2017 Công ty may Đại Đồng 2 000 000        
183 18-19/11/2017 Trường THPT Quỳnh Thọ 500 000        
184 18-19/11/2017 UBND xã Đông Phương 500 000        
185 18-19/11/2017 Cựu HS lớp C - Khóa 1975-1978 1 000 000        
186 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12A - Khóa 1979-1982 10 000 000        
187 18-19/11/2017 Trường THPT bắc Kiến Xương 500 000        
188 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 1978-1981       75 quạt treo tường  
189 18-19/11/2017 Các trường THPT Huyện Thái Thụy 1 500 000        
190 18-19/11/2017 Trường THPT Nam Duyên Hà 500 000        
191 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12A - Khóa 1988-1989 10 000 000        
192 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 10B - Khóa 1980-1983 5 000 000        
193 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 2004-2007 3 000 000        
194 18-19/11/2017 Phòng Giáo dục ĐH 200 000        
195 18-19/11/2017 Hội khuyến học Huyện ĐH 500 000        
196 18-19/11/2017 Trường THPT Tiên Hưng 1 000 000        
197 18-19/11/2017 Công đoàn Trường THPT Tiên Hưng 500 000        
198 18-19/11/2017 Sở Nội vụ Tỉnh Thái Bình 500 000        
199 18-19/11/2017 Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMT tổ quốc VN thị trấn Đông Hưng 500 000        
200 18-19/11/2017 Đảng ủy - UBND xã Đông Vinh+ Đông Hợp + Đông Xuân + Đông Giang 2 000 000        
201 18-19/11/2017 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình 1 000 000        
202 18-19/11/2017 Chi cụ Thuế Huyện ĐH 500 000        
203 18-19/11/2017 Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đông Hà 500 000        
204 18-19/11/2017 Đảng ủy - HĐND - xã Đông Cường + Đông xá 1 000 000        
205 18-19/11/2017 Ban công tác mặt trận Tổ 8 - thị trấn ĐH 200 000        
206 18-19/11/2017 Phòng Nội vụ - Tư pháp - Y tế - Thanh tra huyện ĐH 1 500 000        
207 18-19/11/2017 Các đơn vị Trung tâm Y tế Huyện ĐH 500 000        
208 18-19/11/2017 Sở Công thương Thái Bình 1 000 000        
209 18-19/11/2017 Công An Tỉnh Thái Bình 500 000        
210 18-19/11/2017  HS Đào Văn Lập - Khóa 1972-1975 - Cựu HS Khu vực Phía nam 20 000 000        
211 18-19/11/2017 Phòng Tài chính kế hoạch Huyện ĐH 200 000        
212 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 1982-1985 5 000 000        
213 18-19/11/2017 Huyện đoàn Đông Hưng 300 000        
214 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12E - Khóa 2001-2004       Bộ đèn sân khấu  
215 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12C - Khóa 1983-1986 5 000 000        
216 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 10C - Khóa 1976-19791 2 000 000        
217 18-19/11/2017 Kho bạc Nhà nước Tỉnh Thái Bình 500 000        
218 18-19/11/2017 Trường THPT Quỳnh Côi 1 000 000        
219 18-19/11/2017 Văn phòng HĐND - UBND Huyện ĐH 200 000        
220 18-19/11/2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện ĐH 1 000 000        
221 18-19/11/2017 Trung tâm phát triển quỹ đất ĐH 500 000        
222 18-19/11/2017 Công ty Bảo hiển PVI Đông Đô 1 000 000        
223 18-19/11/2017 Cựu HS Nguyễn Văn Hiếu + Nguyễn Thị Mười - Lớp 12D -
Khóa 1981-1983
      2 máy chiếu  
224 18-19/11/2017 Nguyễn Công Thính - Hội trưởng hội phụ huynh lớp 11A9 -
Khóa 2016-2019
200 000        
225 18-19/11/2017 Cựu HS khóa 2007-2010 11 000 000        
226 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12G - Khóa 1988-1991 3 000 000        
227 18-19/11/2017 Tập thể lớp 12B1 - Khóa 1997-2000 1 000 000        
228 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12D - Khóa 2004-2007       Bức tranh  
229 18-19/11/2017 Cựu HS Nguyễn Ngọc Huân - Lớp 12A- Khóa 1988-1991 500 000        
230 18-19/11/2017 Trường THPT Tây Thụy Anh 500 000        
231 18-19/11/2017 Nhà hàng Hải Bảo Minh 1 000 000        
232 18-19/11/2017 UBND xã Đông La 2 000 000        
233 18-19/11/2017 Đại diện Hội Phụ huynh học sinh lớp 10A2 năm 2017 500 000        
234 18-19/11/2017 Trường THPT Vũ Tiên 300 000        
235 18-19/11/2017 Đồng chí Đức - Phó Trưởng Phòng Khảo thí - Sở GD Thái bình 500 000        
236 18-19/11/2017 Trường THPT Chuyên Thái Bình 500 000        
237 18-19/11/2017 Cựu HS lớp 12I - Khóa 1979-1982 500 000        
238 18-19/11/2017 Phạm Văn Thoan - Hội trưởng Hội Phụ Huynh lớp 10A3 200 000        
239 18-19/11/2017  Công ty TNHH Việt Thái Bình 2 000 000        
240 18-19/11/2017 Trường THPT Nguyễn Du 500 000        
241 18-19/11/2017 Công ty Sao Nam 500 000        
242 18-19/11/2017 Kho bạc Huyện ĐH 500 000        
243 18-19/11/2017 Đại học Thái bình 500 000        
244 18-19/11/2017 Công ty Phương Anh 1 000 000        
245 18-19/11/2017 Tổ chức ICO 500 000        
246 18-19/11/2017 Công ty Bảo Minh 500 000        
247 18-19/11/2017 Trường THPT Lê Quý Đôn 500 000        
248 18-19/11/2017 Công đoàn Trường THPT Đông Quan 200 000        
249 18-19/11/2017 Trường THPT Đông Quan 500 000        
250 18-19/11/2017 Gia đình Cựu giáo viên Bắc Đông Quan tại Hà Nội       Bức tranh đá  
251 18-19/11/2017 HU - HĐND - UBND huyện Đông Hưng       Mặt trống đồng  
252 18-19/11/2017 Tập thể 12 C Khóa 1984 - 1987       Ti vi SS 55inch  
253 18-19/11/2017 Tập thể lớp I khóa 1999 - 2002       Bức tranh  
254 18-19/11/2017 Cựu học sinh Khóa 1996 - 1999       15 bảng đen  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Menu

Giới thiệu

Giới thiệu Lịch sử – Truyền thống trường THPT Bắc Đông Quan- Đông Hưng - Thái Bình 50 năm xây dựng trưởng thành và phát triển

                                                                                   ...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn nhận xét gì về trang web của trường THPT Bắc Đông Quan

Là một trang web đày đủ chức năng, không cần nâng cấp gì.

Một số chức năng cần thay đổi giao diện, viết lại mã.

Nhiều chức năng chưa được hoàn chỉnh, cần hoàn thiện thêm

Cần chỉnh sửa và nâng cấp nhiều

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 65


Hôm nayHôm nay : 151

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 219851

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12870132